Mollie mol

10-01-2017 17:31

 

Mollie mol,

 

Mollie mol liep al een tijdje lang,

door de lange donkere mollengang,

"Welke kant moet ik nou toch op?"

en ze krabde zich op haar kop.

 

"Ik ben zeker de verkeerde gang ingekropen,

ik heb al zo lang gelopen!

Ik ben nu wel heel erg moe,

en wil heel graag naar huis toe."

 

Toen ze bij een mollenkamer kwam,

met een heel  ander behang,

vroeg die mol; "Wat kom je hier doen?"

en wilde snel de deur weer dichtdoen...

"O, pardon," zei Mollie mol toen,

"Ik  ben  verdwaald."

"Ja," zei de mol "en veel te ver afgedaald."

"Ga maar snel weer terug,

naar waar je vandaan kwam..."

en deed de deur dicht: "Bwam!"

 

Waar moest ze nu toch heen, dacht ze bang

de gang is zo donker en zo lang.

Ik weet het echt niet meer,

en mijn pootjes doen zo'n  zeer!

 

Mollie liep toen maar vlug,

door de lange gang terug.

"O help, daar zit een slang,"

Mollie werd nu toch wel bang.

Gelukkig, het is maar een wormpje klein

"Dag worm, weet jij waar ik moet zijn?"

Maar worm wist het ook niet...

hij zei: "Mijn hoofd is een vergiet.."

 

Nou ja, dacht Mollie mol, verder dan maar weer,  

maar waar ze heen moest, dat wist ze niet meer,

Opeens hoorde ze een geluid,

Vader mol stond haar te roepen buiten,

en ze hoorde hem ook fluiten,

"Mollie Mol waar blijf je nou,

ou ou ou ou...."

 

In de mollengang klonken de echo's.

Mollie bleef even stil staan,

waar kwam dat geluid vandaan,

het duurde een poos,

maar Mollie mol wist nu weer, welke kant op te gaan.

en het duurde niet meer zo lang,

of ze kwam aan het einde, van de lange donkere gang.

 

"O,  vader ik ben zo blij!

Wees niet boos op mij.

"Ik hoorde gelukkig de echo's."

En vader zei, "Ik ben niet boos.

Ik was alleen een beetje bang,

want waar bleef je nou zo lang!"

"Ik was verdwaald,  echt het was per abuis,

maar nu ben ik gelukkig weer thuis."

Vader mol was blij;

"Gelukkig ben je weer bij mij!

Je bent zeker wel moe, Mollie," zei hij.

"Eén verhaaltje en een kopje thee,

en dan lekker naar bed, hupsakee!"

en Mollie zei geen nee....

 

Einde