Een nieuwe pagina op Voorleeskamer

28-12-2022 16:23

Er is een nieuwe pagina op Voorleeskamer, over bloemen, planten, bomen etc. 

Dit heet met een deftig woord: 

Flora en Fauna en zo heet de pagina dus ook. 

Flora en Fauna

 

Op deze pagina vind je dus alle verzen en rijmverhalen voor Voorleeskamer over 

bloemen, planten en bomen.

Het laatste nieuwe rijmverhaal Bloemenzee? staat er ook bij!!

Heel veel leesplezier en Voorleesgroeten van Voorleeskamer!