Billy-Boy en de Wesp

10-10-2015 11:30

 

 

 

Billy Boy en de Wesp,

 

Billy-Boy liep weer eens in de wei, 

hij hoorde gezoem en deed een stapje opzij. 

"O, help een wesp, wat een pech, 

hé engerd, ga eens even weg!"

Maar de wesp luisterde helemaal niet 

en volgde Billy-Boy, die zich verstopte in het riet. 

 

Wat moet ik nou toch doen, 

die wesp achtervolgt mij steeds, wat een oen.

Hij rende heen en weer,

sprong op en neer, 

bleef stokstijf staan 

en ging wild met zijn armen slaan...

Maar niets hielp echt, 

het werd een heus gevecht. 

 

Die vervelende wesp bleef maar achter Billy aan gaan. 

Ineen wist hij het, ik ga achter die boom staan. 

Het was een heel speciale boom met grote stekels eraan. 

Nee, geen kaktus, maar een hele grote den.

"O, help me toch, ik ben van wespen geen fan!"

 

Van achter de boom zag Billy-Boy de wesp al aankomen, 

O, laat mijn wens uitkomen, 

Ik wou maar dat hij wegging!

ik ben bang van wespen, zou hij dat weten?

Billy Boy begon een beetje te zweten.

 

De wesp zoemde hard op Billy af,

maar de wesp kreeg een beetje straf, 

want hij zag de grote stekels van de boom niet,

en prikte zich eraan, AU! de deugniet.

Heel boos is de wesp toen weggevlogen 

en voelde zich een beetje bedrogen.

Billy kwam blij achter de boom vandaan,

en is maar gauw naar huis gegaan....

 

Einde